دانشگاه پیام نور مرکز اوز

وبلاگ اطلاع رسانی بخش آموزش

تاریخ برگزاری امتحانات میان ترم استاد رمضانی

امتحانات میان ترم به شرح ذیل اعلام می گردد. 

1-کاربرد کامپیوتر شامل فصل اول.دوم وچهارم مورخ 29/8/۱۳۹۶ ساعت خود کلاس 

۲-برنامه ریزی آموزشی -حرفه ای (شامل بخش اول تا صفحه۳۰ وفصل اول از بخش دوم ) می باشد مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۶ ساعت کلاس 

۳-نهاد خانواده در اسلام وایران شامل ۳ فصل اول تا صفحه ۸۴ مورخ۲۹/۸/۱۳۹۶ ساعت ۱۱

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 16 آبان‌ماه سال 1396 ساعت 13:19 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته علوم تربیتی

تاریخ برگزاری امتحانات میان ترم استاد کمالی 

1-روانشناسی وآموزش کودکان با نیازهای ویژه مورخ23/8/1396 تا صفحه 70 کلاس 207 ساعت 10 

2-نظارت راهنمایی و تعلیماتی مورخ23 /8/1396 تا صفحه 76 کلاس 207 ساعت 9 

3-مدیریت عمومی(مدیریت آموزشی) مورخ 30/8/1396 تا سر فصل6 کلاس 207 ساعت 8  

4-سنجش واندازه گیری مورخ 7/9/1396 تا سر فصل 5 کلاس 207 ساعت 10

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 16 آبان‌ماه سال 1396 ساعت 10:59 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

تشکیل کلاس استاد عسکری زاده

1- شروع کلاس آسیب شناسی روانی 1دوشنبه ها از تاریخ 15/8/1396 ساعت 8 کلاس 202  

2-کلاس علوم اعصاب شناختی (نوروپیسکولوژی) دوشنبه ها از تاریخ 15/8/1396 ساعت 9:45 کلاس 202

تاریخ ارسال: یکشنبه 14 آبان‌ماه سال 1396 ساعت 09:03 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته علوم تربیتی

تاریخ برگزاری امتحانات میان ترم استادزارعی 

1-مدیریت کلاس 21/8/1396 ساعت 10 صبح تا صفحه 106 

2-اصول برنامه ریزی درسی۱۲/۹/1396 ساعت 10 تا صفحه 84 

3-روش تحقیق در علوم تربیتی۱۲/9/1396 ساعت 10 صبح تا صفحه 118 

4- مبانی برنامه ریزی آموزشی 16/8/1396 تا صفحه 80(فصل اول و دوم) ساعت ۸ صبح 

۵-مبانی واصول برنامه ریزی آموزشی۱۹/۹/۱۳۸۶ تا فصل سوم صفحه ۸۴ ساعت ۱۱:۳۰ 

۶- مقدمات روش تحقیق در روانشناسی وعلوم تربیتی(روشهای کمی وکیفی)۱۲/۹/۹۶ صفحه ۱۰۷ ساعت ۸ 

۷-فناوری آموزشی۵/۹/۱۳۹۶ فصل ۳و۴از صفحه ۶۲تا ۱۸۸ ساعت ۱۰

تاریخ ارسال: یکشنبه 14 آبان‌ماه سال 1396 ساعت 08:48 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی

شروع کلاس فیزیولوژی اعصاب وغدد روز سه شنبه ساعت 11:30 مورخ 16/8/1396

تاریخ ارسال: شنبه 13 آبان‌ماه سال 1396 ساعت 10:48 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی وعلوم تربیتی

امتحانات میان ترم استاد قائدی 

1-آزمونهای روانشناختی2ساعت 11:30 مورخ 30/8/1396 به صورت تشریحی 

2-نظریه ها و مشاوره روان درمانی3 فصل ساعت9:30  مورخ30/8/1396 

3-روانشناسی شناختی 4 فصل ساعت12  مورخ1/9/1396 

4-روانسنجی 5  فصل ساعت9:30 مورخ27/8/1396 

5-روانشناسی تجربی ساعت 12:30 مورخ 4/9/1396 به صورت تشریحی 

6-آزمونهای روانشناختی 1 ساعت 11:30 مورخ 10/9/1396 پنج فصل

تاریخ ارسال: شنبه 13 آبان‌ماه سال 1396 ساعت 10:45 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی

امتحان میان ترم انگیزش وهیجان با استاد عسکری زاده یکشنبه ١٤آبان ساعت ١٠:٤٥ بر گزار می گردد

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 11 آبان‌ماه سال 1396 ساعت 19:47 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

عدم برگزاری کلاسهای آزمایشگاه شیمی 1 و شیمی آلی

کلاسهای آزمایشگاه شیمی 1 و شیمی آلی فردا چهارشنبه مورخه 10/8/96 برگزار نمی گردد.

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 9 آبان‌ماه سال 1396 ساعت 22:27 | نویسنده: خاطره کریم پور | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی وعلوم تربیتی

تاریخ شروع کلاسهایی که بعد از حذف واضافه ارائه گردیده به شرح ذیل می باشد 

مباحث اساسی 2 با استاد شبانکاره روزیک شبنه مورخ 14/8/1396 ساعت 8 کلاس 101 

اصول وفنون راهنمایی ومشاوره خانواده با استاد شبانکاره روز سه شنبه  مورخ16/8/1396ساعت 13 کلاس 103 

روانشناسی سلامت با استاد شبانکاره روز سه شنبه مورخ 16/8/1396 ساعت14:30کلاس203 


روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان (علم النفس) با استاد اسدی روز شنبه مورخ 13/8/1396 ساعت 8 کلاس202 

تاریخ ومکاتب درروانشناسی ونقد آن با استاد اسدی روز شنبه مورخ13/8/1396 ساعت 9:45 کلاس 202 

فلسفه علم روانشناسی با استاد اسدی روز شنبه مورخ13/81396 ساعت 11:30 کلاس 202 


کلاس مقدمات برنامه ریزی آموزشی ودرسی با استاد خیل تاش روز سه شنبه مورخ 9/8/1396 ساعت 18 کلاس 105


مدیریت کتابخانه با استاد هاشمی روز سه شنبه مورخ 9/8/1396 ساعت 14:30 کلاس 205 

آموزش بزرگسالان با استاد هاشمی روز سه شنبه مورخ 9/8/1396 ساعت 16:15 کلاس 203 

روانشناسی تحولی 1(رشد)با استاد هاشمی روز سه شنبه مورخ9/8/1396 ساعت 18 کلاس 201  


مشاوره شغلی وحرفه ای با استاد احمدی روز سه شنبه مورخ 9/8/1396 ساعت16:15 کلاس 102 

روانشناسی سیاسی با استاد احمدی روز سه شنبه مورخ 9/8/1396 ساعت 18 کلاس 102 

 


آزمونهای روانشناختی1(کاربرد آزمونهای روانی)با استاد قائدی مورخ 13/8/1396 ساعت 11:30کلاس 201 


تاریخ آموزش وپرورش در اسلام وایران(سیر تحول تعلیم وتربیت در ایران قبل وبعد از اسلام) با استاد براقی مورخ14/8/1396 ساعت11:30 کلاس102 


کلاس استاد عسکری زاده(علوم اعصاب شناختی ونورپیسکولوژی)وآسیب شناسی روانی 1 وهمچنین کلاس فیزیولوژی بعدا اعلام می شود

تاریخ ارسال: دوشنبه 8 آبان‌ماه سال 1396 ساعت 10:47 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی

امتحان میان ترم آسیب شناسی روانی 2 با استاد عسکری زاده مورخ8/8/96 از فصلهای 3.5.6 می باشد

تاریخ ارسال: شنبه 6 آبان‌ماه سال 1396 ساعت 14:39 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته علوم تربیتی

اولین جلسه کلاس  درس مقدمات برنامه ریزی آموزشی ودرسی با استاد خیل تاش سه شنبه مورخ 9/8/1396 ساعت 18 می باشد در کلاس 105

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 2 آبان‌ماه سال 1396 ساعت 18:21 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی وعلوم تربیتی(اصلاحیه تاریخ امتحانات)

تاریخ برگزاری امتحانات میان ترم استاد نوروزی 

1-جامعه شناسی آموزش وپرورش تا صفه 100 ساعت 8 صبح کلاس 401 مورخ ۱۲/9/1396 

2-مبانی جامعه شناسی تا صفحه 193 رشته حسابداری.رشته روانشناسی وعلوم تربیتی ساعت 9 صبح کلاس401 مورخ۱۲/9/1396 

3- آسیب شناسی اجتماعی تا صفحه 80 ساعت ۹مورخ ۲۴/8/1396 کلاس 401

4-روانشناسی پویایی گروه رشته روانشناسی وعلوم تربیتی تا انتهای صفحه 77 ساعت ۹:۳۰کلاس 401 مورخ 21/8/1396 

۵-روانشناسی اجتماعی 5 فصل اول ساعت ۱۱کلاس 401 مورخ۲۱/8/1396

تاریخ ارسال: دوشنبه 1 آبان‌ماه سال 1396 ساعت 14:07 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته علوم تربیتی

تاریخ برگزار ی امتحانات میان ترم استاد رمضانی 

1-خانواده در اسلام  29/8/1396

2-برنامه ریزی آموزشی فنی حرفه ای 29/8/1396

3- کاربرد کامپیوتر در علوم تربیتی29/8/1396

تاریخ ارسال: دوشنبه 1 آبان‌ماه سال 1396 ساعت 14:01 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی وعلوم تربیتی

امتحان میان ترم روانشناسی شخصیت با استاد عسکری زاده روز دوشنبه مورخ1/8/1396 از 4 فصل کتاب برگزار می گردد.

تاریخ ارسال: شنبه 29 مهر‌ماه سال 1396 ساعت 15:18 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

عدم برگزاری تعدادی از کلاسهای رشته زیست شناسی

کلاس فیزیولوژی جانوری 1 و آزمایشگاه آن روز چهارشنبه مورخه(05/07/96)برگزار نمی گردد.

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 4 مهر‌ماه سال 1396 ساعت 10:55 | نویسنده: خاطره کریم پور | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان درس انسان طبیعت معماری

دانشجویان درس انسان طبیعت معماری جهت جلسه اول تمرین زیر را با خود داشته باشند: 

تمرین: 

تحلیل یکی از میوه های در دسترس(انار، هندوانه، انبه، خیار، هلو.....) 

1-در ارائه تحلیل ها متن و عکس استفاده شود.

2-  دانشجویان عزیز ارائه هاشون را در قطع A3 تنظیم نمایند و تابلوها به جداره دیوار کلاس نصب شود.

تاریخ ارسال: یکشنبه 2 مهر‌ماه سال 1396 ساعت 08:50 | نویسنده: معصومه منفرد | چاپ مطلب 0 نظر

عدم برگزاری تعدادی از کلاسهای رشته زیست شناسی درهفته اول مهر ماه

کلاسهای استاد زحمتی از هفته دوم مهر برگزار می گردد .(زمان شروع کلاس آزمایشگاه جنین شناسی متعاقبا اعلام میگردد) 

کلاسهای آزمایشگاه شیمی 1 و آزمایشگاه شیمی الی از هفته سوم مهر برگزار خواهد شد. 

کلاسهای استاد صداقت و استاد ایزدی و استاد مصری از هفته دوم مهر برگزار میگردد. 

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 شهریور‌ماه سال 1396 ساعت 08:45 | نویسنده: خاطره کریم پور | چاپ مطلب 0 نظر

برگزاری کلاسهای نیم سال اول 97-96

کلاسهای نیم سال اول 97-96 از اول مهر ماه برگزار خواهد شد .در صورت عدم برگزاری کلاس از طریق همین وبلاگ اطلاع رسانی خواهد شد .

تاریخ ارسال: دوشنبه 27 شهریور‌ماه سال 1396 ساعت 11:44 | نویسنده: خاطره کریم پور | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

امتحان میان ترم درسهای آقای روستایی به شرح ذیل می باشد: 

 اصول فقه 1 چهارشنبه (20/02/96) ساعت 11:30  کلاس 205 

قواعد فقه 2 چهارشنبه (20/02/96) ساعت 11:30  کلاس 205 

متون فقه 4 چهارشنبه (20/02/96) ساعت 11:30 کلاس 205

تاریخ ارسال: شنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 15:02 | نویسنده: ناهید خادم | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

امتحان میان ترم درسهای متون حقوقی 1 و 2  چهارشنبه (27/02/96) درساعات کلاسی.

تاریخ ارسال: چهارشنبه 13 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 12:51 | نویسنده: ناهید خادم | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 2064 )
<<   1     2      3      4     5      ...      104   >>
صفحات