دانشگاه پیام نور مرکز اوز

وبلاگ اطلاع رسانی بخش آموزش

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

امتحان میان ترم درس حقوق مدنی2 چهارشنبه (20/02/96) ساعت 10  از سه فصل اول کتاب.

تاریخ ارسال: چهارشنبه 13 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 12:50 | نویسنده: ناهید خادم | چاپ مطلب 0 نظر

تغییر زمان برگزاری کلاس های استاد اسدی

زمان برگزاری کلاس های استاد اسدی از روز سه شنبه 96/2/12 به روز چهارشنبه 96/2/13 تغییر یافت.

تاریخ ارسال: یکشنبه 10 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 14:23 | نویسنده: توران ضیائی | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

امتحان میان ترم درسهای آقای رضائی به شرح ذیل می باشد:  

حقوق اداری 1  یک شنبه (10/02/96)    ساعت 11  از ابتدا تا صفحه 95

حقوق کار  دوشنبه (11/02/96)  ساعت 10   ازابتدا تا پایان بخش اول(سرمبحث رابطه کارگری و کارفرمایی) 

تاریخ ارسال: چهارشنبه 6 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 11:21 | نویسنده: ناهید خادم | چاپ مطلب 0 نظر

زمان برگزاری امتحان میانترم فارسی عمومی

امتحان میانترم درس فارسی عمومی روز دوشنبه مورخ 96/2/18 ساعت 11:30 تا صفحه ی 154 در سالن طبقه دوم برگزار می شود.

تاریخ ارسال: دوشنبه 4 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 14:01 | نویسنده: توران ضیائی | چاپ مطلب 0 نظر

زمان برگزاری امتحان میانترم زبان عمومی

امتحان میانترم درس زبان عمومی روز دوشنبه 96/2/11  ساعت 11:30 تا پایان درس 5 در سالن طبقه دوم برگزار می شود.

تاریخ ارسال: دوشنبه 4 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 13:58 | نویسنده: توران ضیائی | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی

آخرین مهلت  تحویل کارهای عملی با استاد قایدی چهارشنبه مورخ 13/2/1396 تا ساعت 12 می باشد بعد از آن به هیچ عنوان تحویل گرفته نمی شود

تاریخ ارسال: یکشنبه 3 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 13:54 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

امتحان میان ترم درس آئین دادرسی مدنی 2   دوشنبه(18/02/96)  کل کتاب درساعت کلاسی

تاریخ ارسال: یکشنبه 3 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 09:57 | نویسنده: ناهید خادم | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

امتحان میان ترم درسهای آقای اکبری به شرح ذیل می باشد: 

آئین دادرسی کیفری2  سه شنبه(12/02/96) درساعت کلاسی  

حقوق جزای عمومی1 سه شنبه (19/02/96) درساعت کلاسی 

حقوق جزای اختصاصی1 سه شنبه (19/02/96) درساعت کلاسی 

حقوق جزای اختصاصی2 سه شنبه (19/02/96) ساعت ۱۲.۳۰  

جرم شناسی  سه شنبه (19/02/96) ساعت ۱۲.۳۰   

حقوق جزای اختصاصی ۳ سه شنبه (19/02/96) درساعت کلاسی

 

تاریخ ارسال: شنبه 2 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 10:06 | نویسنده: ناهید خادم | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی

امتحان میان ترم درس فیزیولوژی فصلهای 123و7 می باشدچون فصل چهارم حذف می باشد.

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 29 فروردین‌ماه سال 1396 ساعت 13:34 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

امتحان میان ترم درسهای آقای احمدی به شرح ذیل می باشد:  

آئین دادرسی مدنی3    دوشنبه     28/01/96 درساعت کلاسی 

حقوق مدنی1                چهارشنبه    30/01/96 تاصفحه 240  درساعت کلاسی

تاریخ ارسال: شنبه 26 فروردین‌ماه سال 1396 ساعت 09:42 | نویسنده: ناهید خادم | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

امتحان میان ترم درس حقوق ثبت با آقای احمدی، دوشنبه (28/01/96)  تاصفحه 240  .

تاریخ ارسال: دوشنبه 21 فروردین‌ماه سال 1396 ساعت 15:14 | نویسنده: ناهید خادم | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

امتحان میان ترم درسهای آقای درویشی به شرح ذیل می باشد: 

متون فقه 3  یک شنبه (03/02/96)  درساعت کلاسی 

حقوق مدنی 6 یک شنبه (27/01/96) درساعت کلاسی 

حقوق مدنی 5  یک شنبه (10/02/96) درساعت کلاسی 

حقوق تطبیقی یک شنبه (10/02/96) در ساعت کلاسی 

رویه قضائی یک شنبه (10/02/96) ساعت 8 صبح

تاریخ ارسال: دوشنبه 21 فروردین‌ماه سال 1396 ساعت 15:10 | نویسنده: ناهید خادم | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی وعلوم تربیتی

1-امتحان میان ترم روانشناس سلامت با استاد شبانکاره  5 فصل مورخ 27/1/1396 برگزار می گردد. 

2- امتحان میان ترم اعتیاد با استاد شبانکاره  4 فصل مورخ 28/1/1396 برگزار می گردد. 

3- اولین جلسه روانشناسی کودکان استثنایی با استاد هاشمی 29/1/1396 ساعت 16/15 تشکیل می شود 

4- اولین جلسه کلاس روانشناسی تحولی 2( رشد2) روز سه شنبه مورخ 29/1/1396 ساعت 14:30 برگزار می گردد. 

5-دانشجویانی که درس برنامه ریزی فنی -حرفه ای دارند با استاد رمضانی آزمون میان ترم تاریخ 28/1/96 ساعت 10 برگزار می گردد.  

6-امتحا ن میان ترم مباحث اساسی1 با استاد شبانکاره بعداً اعلام می گردد.

تاریخ ارسال: دوشنبه 21 فروردین‌ماه سال 1396 ساعت 11:35 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

برنامه کلاس شنا و نجات غریق خواهران و برادران و والیبال2 برادران

برنامه کلاس دروس به شرح ذیل می باشد: 

1- شنا1و2 و شنا تخصصی خواهران یکشنبه 20/1/96 ساعت12 الی 14 استخر سرپوشیده اوز 

2- شنا تخصصی و نجات غریق برادران چهارشنبه23/1/96 ساعت19:30 استخر آبشار اندیشه گراش 

3- والیبال2 برداران چهارشنبه 23/1/96 ساعت14:30 الی16

تاریخ ارسال: شنبه 19 فروردین‌ماه سال 1396 ساعت 13:47 | نویسنده: معصومه منفرد | چاپ مطلب 0 نظر

شروع کلاس مهندسی نرم افزار رشته عمران

اولین جلسه کلاس مهندسی نرم افزار دوشنبه21/1/96 ساعت12 الی 13:30 کلاس 401 تشکیل می گردد.

تاریخ ارسال: شنبه 19 فروردین‌ماه سال 1396 ساعت 13:44 | نویسنده: معصومه منفرد | چاپ مطلب 0 نظر

زمان برگزاری امتحانات میانترم دروس عمومی استاد طاهری

امتحان میانترم درس آیین زندگی (اخلاق کاربردی) در ساعت 8 روز سه شنبه مورخ 96/1/29 از فصول 1، 4، 5، 6 و مقدمه در سالن طبقه دوم برگزار می شود.

امتحان میانترم درس تفسیر موضوعی نهج البلاغه در ساعت 9:45 روز سه شنبه مورخ 96/1/29 از فصول 1، 2، 3 و 4   در سالن طبقه دوم برگزار می شود.

امتحان میانترم درس تفسیر موضوعی قرآن در ساعت 11:30 روز سه شنبه مورخ 96/1/29 از فصول نماز و دعا و تفسیر سوره ها و بخش روابط اجتماعی در سالن طبقه دوم برگزار می شود.

امتحان میانترم درس جمعیت و دانش خانواده در ساعت 8 روز سه شنبه مورخ 96/2/12 از فصول 1، 2، 3   در سالن طبقه دوم برگزار می شود.

تاریخ ارسال: شنبه 19 فروردین‌ماه سال 1396 ساعت 13:22 | نویسنده: توران ضیائی | چاپ مطلب 0 نظر

زمان برگزاری کلاس های استاد اسدی


اولین جلسه ی کلاس درس آشنایی با دفاع مقدس روز سه شنبه 96/2/12 ساعت اول (8 ) در کلاس 105 برگزار می شود.

اولین جلسه ی کلاس درس انقلاب اسلامی روز سه شنبه 96/2/12 ساعت دوم (9:45) در سالن طبقه دوم برگزار می شود.

اولین جلسه ی کلاس درس آشنایی با قانون اساسی روز سه شنبه 96/2/12 ساعت سوم (11:30) در سالن طبقه دوم برگزار می شود.

تاریخ ارسال: شنبه 19 فروردین‌ماه سال 1396 ساعت 13:04 | نویسنده: توران ضیائی | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی وعلوم تربیتی در خصوص دروس جبرانی

کلاس جبرانی آمار توصیفی وآمار استنباطی با استاد خیل تاش هفته آینده مورخ 23/1/96 چهار شنبه عصر تشکیل می شود. 

امتحان میان ترم دروس آمار هم 29/1/96 برگزار می گردد. 

کلاس جبرانی نظریه های  مشاوره و روان درمانی با استاد قایدی یکشنبه وسه شنبه مورخ 27و29/1/96 از ساعت 9:45 الی 14:30 در کلاس 207 برگزار ی گردد.

تاریخ ارسال: چهارشنبه 16 فروردین‌ماه سال 1396 ساعت 11:31 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی

دانشجویانی که که درس پروژه با استاد رمضانی اخذ نموده اند جهت ارائه گزارش کار روز دوشنبه 21/1/1396 به دانشگاه مراجعه فرمایند

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 15 فروردین‌ماه سال 1396 ساعت 13:35 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی

کلاس روانشناسی  شناختی فردا مورخ16و15/1/1396 ساعت 9:45 الی13 در کلاس ۲۰۷ برگزار می گردد.

تاریخ ارسال: دوشنبه 14 فروردین‌ماه سال 1396 ساعت 10:49 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 2064 )
<<   1     2     3      4      5      ...      104   >>
صفحات