شناسنامه معصومه منفرد
 
نام معصومه منفرد
تماس با من
جنسیت زن
سن
درباره من

کشور ایران  
شهر

تحصیلات کارشناسی ارشد  
شغل  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها