دانشگاه پیام نور مرکز اوز

وبلاگ اطلاع رسانی بخش آموزش

برنامه استفاده از سالن ورزشی

قابل توجه دانشجویان پسر ساکن در خوابگاه برنامه استفاده از سالن ورزشی در طول هفته به شرح ذیل میبا شد. شایان ذکر است از 8/3/89 تا مهرماه89 سالن تعطیل و استفاده از آن ممنوع است.  شنبه: ساعت 11—9 شب اتاقهای 7-1
دوشنبه: ساعت11—9 شب تمرین فوتسال دانشگاه
چهارشنبه: ساعت11—9 اتاقهای 14-8
جمعه: ساعت 19—17 عصر تمرین فوتسال دانشگاه

 ***استفاده از لباس وکفش ورزشی الزامی است***
تاریخ ارسال: دوشنبه 30 فروردین‌ماه سال 1389 ساعت 20:08 | نویسنده: محمد خجسته | چاپ مطلب 0 نظر

شماره حساب سیبا جهت فارغ التحصیلی

دانشجویان فارغ التحصیل که جهت تسویه حساب مراجعه می نمایند بایستی دو فیش ۱۲۰۰۰ ریالی جداگانه به شماره حساب ۲۱۷۲۰۱۳۰۰۲۰۰۵ بانک ملی شعبه بنفشه تهران واریز نمایند. 

                                                                                              مدیر آموزش
تاریخ ارسال: دوشنبه 23 فروردین‌ماه سال 1389 ساعت 12:12 | نویسنده: محمد خجسته | چاپ مطلب 0 نظر

کارت المثنی

دانشجویانی که کارت دانشجویی آنها مفقود گردیده , صادر نگردیده و یا مخدوش شده است , جهت دریافت کارت دانشجویی المثنی با پرداخت 12000 ریال به شماره حساب 2178609001007 سیبا بانک ملی و در دست داشتن اصل هر دو نسخه فیش واریزی به امور رایانه , آقای برهمند مراجعه نمایند.
                                                                                                                                                  آموزش

تاریخ ارسال: دوشنبه 23 فروردین‌ماه سال 1389 ساعت 02:16 | نویسنده: محمد خجسته | چاپ مطلب 0 نظر

تمدید حذف و اضافه

دانشجویانی که موفق به حذف و اضافه نشده اند می توانند روزهای 15 و 16 فروردین به سایت گلستان مراجعه کنند .
تاریخ ارسال: جمعه 6 فروردین‌ماه سال 1389 ساعت 01:25 | نویسنده: محمد خجسته | چاپ مطلب 0 نظر