دانشگاه پیام نور مرکز اوز

وبلاگ اطلاع رسانی بخش آموزش

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

امتحان میان ترم درسهای آقای روستایی به شرح ذیل می باشد: 

 اصول فقه 1 چهارشنبه (20/02/96) ساعت 11:30  کلاس 205 

قواعد فقه 2 چهارشنبه (20/02/96) ساعت 11:30  کلاس 205 

متون فقه 4 چهارشنبه (20/02/96) ساعت 11:30 کلاس 205

تاریخ ارسال: شنبه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 15:02 | نویسنده: ناهید خادم | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

امتحان میان ترم درسهای متون حقوقی 1 و 2  چهارشنبه (27/02/96) درساعات کلاسی.

تاریخ ارسال: چهارشنبه 13 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 12:51 | نویسنده: ناهید خادم | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

امتحان میان ترم درس حقوق مدنی2 چهارشنبه (20/02/96) ساعت 10  از سه فصل اول کتاب.

تاریخ ارسال: چهارشنبه 13 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 12:50 | نویسنده: ناهید خادم | چاپ مطلب 0 نظر

تغییر زمان برگزاری کلاس های استاد اسدی

زمان برگزاری کلاس های استاد اسدی از روز سه شنبه 96/2/12 به روز چهارشنبه 96/2/13 تغییر یافت.

تاریخ ارسال: یکشنبه 10 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 14:23 | نویسنده: توران ضیائی | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

امتحان میان ترم درسهای آقای رضائی به شرح ذیل می باشد:  

حقوق اداری 1  یک شنبه (10/02/96)    ساعت 11  از ابتدا تا صفحه 95

حقوق کار  دوشنبه (11/02/96)  ساعت 10   ازابتدا تا پایان بخش اول(سرمبحث رابطه کارگری و کارفرمایی) 

تاریخ ارسال: چهارشنبه 6 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 11:21 | نویسنده: ناهید خادم | چاپ مطلب 0 نظر

زمان برگزاری امتحان میانترم فارسی عمومی

امتحان میانترم درس فارسی عمومی روز دوشنبه مورخ 96/2/18 ساعت 11:30 تا صفحه ی 154 در سالن طبقه دوم برگزار می شود.

تاریخ ارسال: دوشنبه 4 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 14:01 | نویسنده: توران ضیائی | چاپ مطلب 0 نظر

زمان برگزاری امتحان میانترم زبان عمومی

امتحان میانترم درس زبان عمومی روز دوشنبه 96/2/11  ساعت 11:30 تا پایان درس 5 در سالن طبقه دوم برگزار می شود.

تاریخ ارسال: دوشنبه 4 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 13:58 | نویسنده: توران ضیائی | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی

آخرین مهلت  تحویل کارهای عملی با استاد قایدی چهارشنبه مورخ 13/2/1396 تا ساعت 12 می باشد بعد از آن به هیچ عنوان تحویل گرفته نمی شود

تاریخ ارسال: یکشنبه 3 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 13:54 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

امتحان میان ترم درس آئین دادرسی مدنی 2   دوشنبه(18/02/96)  کل کتاب درساعت کلاسی

تاریخ ارسال: یکشنبه 3 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 09:57 | نویسنده: ناهید خادم | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته حقوق

امتحان میان ترم درسهای آقای اکبری به شرح ذیل می باشد: 

آئین دادرسی کیفری2  سه شنبه(12/02/96) درساعت کلاسی  

حقوق جزای عمومی1 سه شنبه (19/02/96) درساعت کلاسی 

حقوق جزای اختصاصی1 سه شنبه (19/02/96) درساعت کلاسی 

حقوق جزای اختصاصی2 سه شنبه (19/02/96) ساعت ۱۲.۳۰  

جرم شناسی  سه شنبه (19/02/96) ساعت ۱۲.۳۰   

حقوق جزای اختصاصی ۳ سه شنبه (19/02/96) درساعت کلاسی

 

تاریخ ارسال: شنبه 2 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 10:06 | نویسنده: ناهید خادم | چاپ مطلب 0 نظر