دانشگاه پیام نور مرکز اوز

وبلاگ اطلاع رسانی بخش آموزش

برگزاری میان ترم با استاد دکتر مقتدری

امتحان میان ترم زبان تخصصی ۱ جغرافیادوشنبه تاریخ ۲۱/۹/۹۰ (تا ص ....)و آب و هوای ایران دوشنبه ۰۷/۹/۹۰تا ص ۸۵ برگزار میگردد.

تاریخ ارسال: دوشنبه 30 آبان‌ماه سال 1390 ساعت 16:24 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

امتحان میان ترم

امتحان میان ترم زبان تخصصی ۱ با استاد غفوری دوشنبه ۰۷/۰۹/۹۰ ساعت ۳۰/۸صبح از دو درس اول بعمل خواهد امد.

تاریخ ارسال: دوشنبه 30 آبان‌ماه سال 1390 ساعت 12:56 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

عدم برگزاری کلاس

کلاسهای استاد حاجیان فردا۰۱/۰۹/۹۰ تشکیل نمیگردد.

تاریخ ارسال: دوشنبه 30 آبان‌ماه سال 1390 ساعت 12:50 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

عدم برگزاری کلاسهای استاد پدرام رشته تاریخ

کلاسهای استاد پدرام روز چهارشنبه مورخه ۲/۹/۹۰ با  رشته تاریخ برگزار نمی گردد .

تاریخ ارسال: دوشنبه 30 آبان‌ماه سال 1390 ساعت 12:33 | نویسنده: شقایق افسر | چاپ مطلب 0 نظر

میان ترم درس درآمدی برادبیات ۱ با استاد غفوری رشته مترجمی زبان

امتحان میان ترم درآمدی بر ادبیات انگلیسی ۱ با استاد غفوری دوشنبه مورخه ۷/۹/۹۰ ساعت ۹:۴۵ برگزار می گردد.

تاریخ ارسال: دوشنبه 30 آبان‌ماه سال 1390 ساعت 12:32 | نویسنده: مانا میری | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان مدیریت پروژه

کلاس استاد افتخار روز سه شنبه مورخه(۱/۹/۹۰)برگزار نمیگردد./

تاریخ ارسال: یکشنبه 29 آبان‌ماه سال 1390 ساعت 11:12 | نویسنده: خاطره کریم پور | چاپ مطلب 0 نظر

امتحان میانترم فیزیک پایه ۱

امتحان میانترم فیزیک پایه ۱ روز دوشنبه مورخه (۳۰/۹/۹۰) ساعت ۱۰ صبح در سالن امتحانات برگزار میگردد.

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 26 آبان‌ماه سال 1390 ساعت 11:19 | نویسنده: خاطره کریم پور | چاپ مطلب 0 نظر

برگزاری میان ترم با استاد کاظمی رشته علوم اجتماعی

امتحان میان ترم مبانی مردم شناسی با استاد کاظمی دوشنبه 30/8/90 ساعت 9:30-8 برگزار می گردد.

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 26 آبان‌ماه سال 1390 ساعت 11:17 | نویسنده: مانا میری | چاپ مطلب 0 نظر

برگزاری کلاس ومیان ترم با استاد بابایی رشته مترجمی زبان

کلاسهای استاد بابایی سه شنبه مورخه۱/۹/۹۰ به شرح ذیل می باشد: 

-خواندن ودرک ۳ ساعت۱۳-۸  

-کلیات زبانشناسی ۲ ساعت ۱۷:۴۵-۱۴:۳۰ 

 

-امتحان میان ترم ترجمه متون ساده (ترجمه یک پاراگراف همراه با معنی کلمات مشکل به فارسی )ساعت ۱۰-۸  

 

-امتحان میان ترم ترجمه مکاتبات واسناد ۱ ساعت ۱۱:۱۵-۹:۴۵  

 

-امتحان میان ترم درآمدی بر ادبیات انگلیسی ۲ (اصطلاحات مهم درسهای 3،4،5)ساعت 11:30

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 26 آبان‌ماه سال 1390 ساعت 10:58 | نویسنده: مانا میری | چاپ مطلب 0 نظر

عدم برگزاری کلاس استاد پدرام رشته متزجمی زبان

کلاسهای استاد پدرام در روز های یکشنبه (۲۹/۸/۹۰)، چهارشنبه (2/9/90)و پنج شنبه (3/9/90) برگزار نمی گردد.

تاریخ ارسال: چهارشنبه 25 آبان‌ماه سال 1390 ساعت 11:28 | نویسنده: مانا میری | چاپ مطلب 0 نظر

برگزاری امتحان میان ترم با استاد درتاج

امتحان میان ترم سیاست و فضا با استاد درتاج دوشنبه ۲۱/۹/۹۰ تا صفحه ۲۲۷(پایان فصل ۸)ساعت ۱۴:۳۰در کلاس مربوطه برگزار میگردد.

تاریخ ارسال: دوشنبه 23 آبان‌ماه سال 1390 ساعت 16:08 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

برگزاری امتحان میان ترم با استاد طاهری

امتحان میان ترم شیمی عمومی با استاد طاهری دوشنبه ۳۰/۸/۹۰ ساعت ۱۱:۳۰برگزار میگردد. 

تاریخ ارسال: دوشنبه 23 آبان‌ماه سال 1390 ساعت 16:02 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

برگزاری امتحان میان ترم

امتحان میان ترم روانشناسی عمومی۱ یکشنبه مورخه ۲۹/۸/۹۰ ساعت ۸ صبح 

امتحان میان ترم روان سنجی یکشنبه مورخه ۲۹/۸/۹۰ ساعت ۱۱:۳۰ صبح

تاریخ ارسال: دوشنبه 23 آبان‌ماه سال 1390 ساعت 13:44 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

برگزاری کلاس زنان و سیاست با استاد نوروزی رشته علوم اجتماعی

کلاس زنان و سیاست اجتماعی با استاد نوروزی چهارشنبه مورخه ۱/۹/۹۰ ساعت ۱۲-۱۰ کلاس ۴۰۲ برگزار می گردد .

تاریخ ارسال: دوشنبه 23 آبان‌ماه سال 1390 ساعت 11:19 | نویسنده: مانا میری | چاپ مطلب 0 نظر

برگزاری کلاس جامعه جهان سوم با استاد نوروزی رشته علوم اجتماعی

کلاس جامعه شناسی جهان سوم با استاد نوروزی روز یکشنبه  مورخه ۲۹/۸/۹۰ ساعت ۱۰-۸ کلاس ۱۰۲ برگزار می گردد .

تاریخ ارسال: دوشنبه 23 آبان‌ماه سال 1390 ساعت 11:13 | نویسنده: مانا میری | چاپ مطلب 0 نظر

سری دوم میان ترم فرهنگ و تمدن با استاد دامن افشان (خواهران)

سری دوم امتحان میان ترم فرهنگ و تمدن اسلام با استاد دامن افشان چهارشنبه مورخه ۲/۹/۹۰ ساعت ۱۰:۳۰ (از بخشهای1،2،3،4)برگزار می گردد.

تاریخ ارسال: یکشنبه 22 آبان‌ماه سال 1390 ساعت 10:32 | نویسنده: مانا میری | چاپ مطلب 0 نظر

برگزاری کلاس جبرانی مبانی مردم شناسی با استاد کاظمی

پنج شنبه مورخه ۲۶/۸/۹۰ ساعت ۹:۳۰-۸ کلاس جبر انی مبانی مردم شناسی با استاد کاظمی در لابراتوار ۲ برگزار می گردد .

تاریخ ارسال: یکشنبه 22 آبان‌ماه سال 1390 ساعت 09:57 | نویسنده: مانا میری | چاپ مطلب 0 نظر

برگزاری کلاسهای استاد کاظمی رشته علوم اجتماعی

کلاسهای استاد کاظمی  به شرح ذیل می باشد: 

 

ساعت ۹:۳۰-۸ سیاست اجتماعی  

 

ساعت ۱۱:۱۵-۹:۴۵ امتحان میان ترم تامین و رفاه اجتماعی 

 

ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام

تاریخ ارسال: یکشنبه 22 آبان‌ماه سال 1390 ساعت 09:53 | نویسنده: مانا میری | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان برادر

کلاس تربیت بدنی با  استاد ثابت چهارشنبه مورخه ۲۵/۸/۹۰ برگزار نمی گردد .

تاریخ ارسال: یکشنبه 22 آبان‌ماه سال 1390 ساعت 08:24 | نویسنده: مانا میری | چاپ مطلب 0 نظر

میان ترم نمونه های نثر ساده با استاد منصوری رشته زبان

امتحان میان ترم نمو نه های نثر ساده انگلیسی با استاد منصوری دوشنبه مورخه ۲۳/۸/۹۰ برگزار می گردد .

تاریخ ارسال: یکشنبه 22 آبان‌ماه سال 1390 ساعت 08:03 | نویسنده: مانا میری | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 68 )
   1      2     3     4   >>
صفحات