دانشگاه پیام نور مرکز اوز

وبلاگ اطلاع رسانی بخش آموزش

قابل توجه دانشجویان رشته علوم تربیتی

تغییر امتحان میان ترم استاد کمالی 

میان ترم آموزش وپرورش تطبیقی مورخ 4/2/1397 ساعت 16:30 برگزار می گردد.در کلاس 203

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 28 فروردین‌ماه سال 1397 ساعت 17:10 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته علوم تربیتی

امتحان میان درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس با دکتر حیدری یکشنبه مورخ ۹/2/1397 ساعت 11:30 از صفحه ا الی70 برگزار می گردد.

تاریخ ارسال: دوشنبه 27 فروردین‌ماه سال 1397 ساعت 09:48 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

امتحان میان ترم دروس استاد هاشمی به شرح ذیل میباشد . 

روانشناسی رشد 1    11/2/97 ساعت 10 

تربیت اخلاقی (4 فصل )           15/2/97 ساعت  10

تاریخ ارسال: یکشنبه 26 فروردین‌ماه سال 1397 ساعت 14:13 | نویسنده: شقایق افسر | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

امتحان میان ترم درس مبانی مشاوره و راهنمایی مورخ 27/1/97 (ازفصل 1 تا 4 ) ساعت 13 برگزار میگردد.

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 21 فروردین‌ماه سال 1397 ساعت 13:31 | نویسنده: شقایق افسر | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی وعلوم تربیتی

امتحان میان ترم زبان تخصصی 1 رشته روانشناسی وعلوم تربیتی با استاد میری 19 اردیبهشت از 8 درس برگزار می گردد.

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 21 فروردین‌ماه سال 1397 ساعت 11:54 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی وعلوم تربیتی

امتحانات استاد کمالی به شرح ذیل اعلام می گردد: 

مدیریت کتابخانه 28 فروردین تا صفحه 99 

روانشناسی تفاوتهای فردی 28 فروردین تا سر فصل پنجم 

مبانی واصول مدیریت آموزشی 4   اردیبهشت تا صفحه80 

روشهای ارزشیابی آموزشی4   اردیبهشت تا صفحه102 

مبانی امور مالی وتنظیم بودجه 4    اردیبهشت تا صفحه 111 

آموزش وپرورش تطبیقی 4   اردیبهشت تا صفحه94  

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 21 فروردین‌ماه سال 1397 ساعت 11:50 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی وعلوم تربیتی وحسابداری

 میان ترم درسهای استاد قائدی

میان ترم نظریه ها وفنون مشاوره وروان مورخ 26/1/1397 ساعت 10 از 4 فصل 

میان ترم آزمونهای روان شناختی مورخ 28/1/1397 ساعت 10از 5 فصل 

میان ترم روان شناسی شناختی مورخ 29/1/1397 ساعت 10 از 5 فصل 

میان ترم روانشناسی شخصیت مورخ 5/2/1397 ساعت 10از چهار فصل 

میان ترم شیوه ها واصلاح رفتار مورخ9/2/1397 ساعت 10 از چهار فصل 

میان ترم روانشناسی دین مورخ 9/2/1397 ساعت10:30 از پنج درس 

میان ترم روانشناسی عمومی رشته(حسابداری) مورخ 9/2/1397 ساعت 11 از فصلهای 1.4.7.10.11 

تاریخ ارسال: یکشنبه 19 فروردین‌ماه سال 1397 ساعت 11:41 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته علوم تربیتی وروانشناسی

امتحان میان ترم اساد خیل تاش به شرح ذیل می باشد 

1)سازمان وقوانین آموزش وپرورش مورخ 22/1/1397 ساعت 15 هفت فصل 

2)آمار استنباطی مورخ 5/2/1397 ساعت 15 چهار فصل

تاریخ ارسال: چهارشنبه 23 اسفند‌ماه سال 1396 ساعت 14:50 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته علوم تربیتی وروانشناسی

امتحانات میان ترم استاد زارعی به شرح ذیل می باشد : 

1)مقدمات تکنولوژی آموزشی مورخ27/1/1397 تا صفحه 114 

2)مبانی واصول برنامه ریزی درسی 9/2/1397 پنج فصل اول 

3)آموزش تفکر به کودکان ونوجوانان 2/2/1397 جزوه اول ودوم(کدیور وقهرمانی) 

4)طراحی آموزشی 4/2/1397 تا صفحه 88 

5)روش تحقیق (کمی وکیفی) 27/1/1397 پنج فصل اول 

6)پیش دبستانی 27/1/1397 فصل دوم 

اصول برنامه ریزی آموزشی مورخ ۲/۲/۱۳۹۷ تا صفحه ۸۰ 

درضمن کارگاه روش تحقیق بر اساس آنچه در کلاس گروه بندی شده به شرح ذیل می باشد 

یکشنبه 16/2/1397 

چهارشنبه 19/2/1397

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 22 اسفند‌ماه سال 1396 ساعت 08:38 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی وعلوم تربیتی

امتحانات میان ترم خانم اسدی به شرح ذیل می باشد 

1-علوم اعصاب شناختی(نورپیسکولوژی) مورخ 3/2/1397 درسهای 1.2.3 ساعت 8 صبح

2-روانشناسی سلامت مورخ1/2/1397درسهای 1.2.3.4 سر ساعت کلاسی

3-بهداشت روانی مورخ18/1/1397 درسهای ۱و۴  سر ساعت کلاسی

4-روانشناسی فیزیولوژیکمورخ 19/1/1397 درسهای1.2.4.5  سر ساعت کلاسی

5-آسیب شناسی روانی 1 مورخ3/2/1397 درسهای1و2 ساعت 8:30

6-مبانی راهنمایی ومشاورهمورخ18/1/1397 درسهای1.3.4.5سر ساعت کلاسی

تاریخ ارسال: یکشنبه 20 اسفند‌ماه سال 1396 ساعت 09:35 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان روانشناسی وعلوم تربیتی

امتحانات میان ترم استاد نوروزی به شرح ذیل می باشد 

1)جامعه شناسی آموزش و.پرورش مورخ 19/1/1397 تا انتهای صفحه 99 ساعت 11:15 کلاس 103 

2)مبانی جامعه شناسی 26/1/1397 تا انتهای صفحه 167 ساعتع وکلاس خودش 

3)پویایی گروه 26/1/1397 تا انمتهای صفحه 87 ساعت 9:15 کلاس 103 

4)آسیب شناسی اجتماعی 19/1/1397 تا انتهای صفحه 102 ساعت 9:15 کلاس 103 

5)روانشناسی اجتماعی 21/1/1397 تا انتهای فصل 5 کلاس خودش 

6)آمار توصیفی مورخ 11/2/1397 تا انتهای صفحه 117 کلاس خودش 

 

امتحان میان ترم تاریخ و مکاتب در روانشناسی (تاریخچه ومکاتب درروانشناسی ) با استاد اسدی مورخ20/12/1396 از دروس1.7.8 برگزار می گردد

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 15 اسفند‌ماه سال 1396 ساعت 11:46 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی وعلوم تربیتی

کلیه کلاسهای خانم عسکری زاده این هفته مورخ 29/11/96 و30/11/96 برگزار نمی گردد.تغییر کلاسها وساعت برگزاری متقابلا اعلام می گردد.

تاریخ ارسال: شنبه 28 بهمن‌ماه سال 1396 ساعت 14:33 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی وعلوم تربیتی

کلاسهای خانم عسکری زاده دوشنبه مورخ 96/11/23 وخانم کمالی سه شنبه مورخ96/11/24 برگزار نمی گردد.

تاریخ ارسال: یکشنبه 22 بهمن‌ماه سال 1396 ساعت 19:53 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته علوم تربیتی

امتحان میان ترم سیر تحول تعلیم وتربیت در ایران قبل وبعد از اسلام(تاریخ آموزش وپرورش) با استاد براقی 19/9/1396 سر ساعت کلاسی برگزار می گردد.

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 7 آذر‌ماه سال 1396 ساعت 15:37 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

امتحان میان ترم ر وشها وفنون تدریس

امتحان میان ترم روشها وفنون تدریس با استاد رمضانی چهارشنبه مورخ8/9/1396 ساعت 11:30 از فصل اول الی سوم برگزار می گردد.

تاریخ ارسال: شنبه 4 آذر‌ماه سال 1396 ساعت 13:08 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان روانشناسی وعلوم تربیتی

امتحان میان ترم مباحث اساسی 1(روانشناسی عمومی1)با استاد خضری 5/9/1396 سر ساعت خود کلاس برگزار می گردد.  

تغییر امتحان میان ترم استاد قایدی 

امتحان میان ترم روانسنجی مورخ 30/8/1394 ساعت 13 برگزار می گردد. 

در ضمن کلاسهای استاد قائدی روز شنبه27/8/196 برگزار نمی گردد.

تاریخ ارسال: چهارشنبه 24 آبان‌ماه سال 1396 ساعت 09:55 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی وعلوم تربیتی

میان ترم متون روانشناسی 2 (روانشناسی) با استاد غفوری شنبه مورخ20/8/1396 ساعت 8 صبح 

میان ترم زبان تخصصی برنامه ریزی درسی(علوم تربیتی) با استاد منصوری سه شنبه مورخ 23/8/1396 ساعت 10 صبح 

امتحان میان ترم فلسفه علم روانشناسی با استاد اسدی فقط فصل اول مورخ27/8/1396 ساعت11:30 وهمچنین تاریخ ومکاتب درروانشناسی ونقد آن با استاد اسدی فصول 1و7 

مورخ27/8/1396 ساعت 9:45  

میان ترم روانشناسی تربیتی وروانشناسی تحولی 2(رشد2)با استاد خضری مورخ 21/8/1396 به ترتیب ساعت9:45 و11:30 برگزار می گردد.  

کلیه کلاسهای استاد احمدی مورخ23و24/8/1396 برگزار نمی گرددو درضمن کلاسهای روز سه شنبه ایشان مورخ30/8/1396 از ساعت 14:30 (مشاوره شغلی حرفه ای) و16:15 (روانشناسی سیاسی)دقیقه برگزار می گردد.

 

تاریخ ارسال: شنبه 20 آبان‌ماه سال 1396 ساعت 13:36 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی وعلوم تربیتی

امتحان میان ترم استاد  خیل تاش به شرح ذیل برگزار می گردد. 

1-آمار توصیفی وآمار استنباطی هر دو 4 فصل ساعت 14:30  مورخ۷/۹/۹۶ 

۲-مقدمات برنامه ریزی آموزشی ودرسی و مدیریت اسلامی هر کدام ۴ فصل ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۷/۹/۱۳۹۶ 


امتحانات میان ترم استاد بحرانی به شرح ذیل می باشد 

۱- روانشناسی یادگیری فصل ۱الی ۴ مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۰ 

۲-روانشناسی یادگیری فصل ۱الی ۴ مورخ ۲۴/۸/۹۶ ساعت ۸ صبح 

۳- مبانی واصول تعلیم وتربیت  فصل ۱و۲و۳  مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۶ ساعت ۹:۴۵ 

۴- آموزش وپرورش پیش دبستانی .دبستان ومتوسطه در ایران  ساعت ۱۷ مورخ۲۴/۸/۱۳۹۶ فصل ۱ الی ۳ 

۵-مسائل آموزش وپرورش مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۶ ساعت۱۴:۳۰ فصل ۱ال ۳

تاریخ ارسال: چهارشنبه 17 آبان‌ماه سال 1396 ساعت 10:47 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

امتحان میان ترم استاد منصوری

امتحان میان ترم زبان تخصصی برنامه ریزی درسی رشته علوم تربیتی 23/8/1398 ساعت 10 صبح برگزار می گردد.

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 16 آبان‌ماه سال 1396 ساعت 15:13 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

تاریخ برگزاری امتحانات میان ترم استاد رمضانی

امتحانات میان ترم به شرح ذیل اعلام می گردد. 

1-کاربرد کامپیوتر شامل فصل اول.دوم وچهارم مورخ 29/8/۱۳۹۶ ساعت خود کلاس 

۲-برنامه ریزی آموزشی -حرفه ای (شامل بخش اول تا صفحه۳۰ وفصل اول از بخش دوم ) می باشد مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۶ ساعت کلاس 

۳-نهاد خانواده در اسلام وایران شامل ۳ فصل اول تا صفحه ۸۴ مورخ۲۹/۸/۱۳۹۶ ساعت ۱۱

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 16 آبان‌ماه سال 1396 ساعت 13:19 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 86 )
   1      2     3     4     5   >>
صفحات