دانشگاه پیام نور مرکز اوز

وبلاگ اطلاع رسانی بخش آموزش

امتحان میان ترم جمعیت

 امتحان میان ترم جمعیت (ویژه خواهران) دوشنبه مورخ ۲۷/۹/۹۱ ساعت ۱۶:۱۵ برگزار می گردد.

تاریخ ارسال: یکشنبه 26 آذر‌ماه سال 1391 ساعت 08:14 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

تاریخ امتحان کتبی آزمایشگاه شیمی عمومی

امتحان کتبی آزمایشگاه شیمی عمومی  ساعت ۸:۳۰ مورخ ۲۶/۹/۹۱ در سالن طبقه دوم ساختمان آموزشی برگزار می گردد

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 آذر‌ماه سال 1391 ساعت 11:24 | نویسنده: مهران محمودی | چاپ مطلب 0 نظر

امتحان عملی درس کاربرد کامپیوتر با استاد نوروزی

تاریخ امتحان عملی درس کاربرد کارمپیوتر با استاد نوروزی ۵/۱۰/۹۱ در کارگاه کامپیوتر برگزار می گردد.

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 آذر‌ماه سال 1391 ساعت 10:32 | نویسنده: مانا میری | چاپ مطلب 0 نظر

زمان کلاس جبرانی طرح۴

کلاس جبرانی طرح ۴ روز پنج شنبه ۲۳/۹/۹۱ از ساعت ۸الی ۱۴ تشکیل می گردد.

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 21 آذر‌ماه سال 1391 ساعت 08:31 | نویسنده: معصومه منفرد | چاپ مطلب 0 نظر

ساعت برگزاری فیزیک۱

 کلاس فیزیک۱ چهارشنبه ۲۲/۹/۹۱ از ساعت۴۵/۱۰ الی ۱۳ تشکیل می گردد.

تاریخ ارسال: یکشنبه 19 آذر‌ماه سال 1391 ساعت 12:53 | نویسنده: معصومه منفرد | چاپ مطلب 0 نظر

میان ترم-نحو کاربردی۳

امتحان میان ترم نحو کاربردی۳ تاریخ پنجشنبه۲۳/۹/۹۱با  استاد خانم دهقانی فرد برگزار میگردد.

تاریخ ارسال: یکشنبه 19 آذر‌ماه سال 1391 ساعت 10:28 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

ساعت امتحان میان ترم مبانی فلسفی مکانیک کوانتومی

امتحان میان ترم مبانی فلسفی مکانیک کوانتومی ۲۲آذر ساعت ۸صبح برگزار می گردد.

تاریخ ارسال: یکشنبه 19 آذر‌ماه سال 1391 ساعت 07:41 | نویسنده: معصومه منفرد | چاپ مطلب 0 نظر

ساعت کلاس ریاضیات و آمار

کلاس ریاضیات و آمار سه شنبه۲۱/۹/۹۱ از ساعت۳۰/۱۴الی ۳۰/۱۹ برگزار می گردد.

تاریخ ارسال: شنبه 18 آذر‌ماه سال 1391 ساعت 09:22 | نویسنده: معصومه منفرد | چاپ مطلب 0 نظر

تاریخ تشکیل کلاس فیزیک۳

کلاس فیزیک۳ دوشنبه ۲۰آذر از ساعت ۳۰/۱۴ الی ۳۰/۱۹ برگزار می گردد.

تاریخ ارسال: چهارشنبه 15 آذر‌ماه سال 1391 ساعت 12:38 | نویسنده: معصومه منفرد | چاپ مطلب 0 نظر

تاریخ امتحان پایان ترم

امتحان پایان ترم آزمایشگاه شیمی عمومی یک شنبه ۲۶/۹/۹۱ ساعت ۳۰/۸در سالن طبقه دوم ساختمان ادبیات برگزار می گردد.

تاریخ ارسال: چهارشنبه 15 آذر‌ماه سال 1391 ساعت 09:49 | نویسنده: معصومه منفرد | چاپ مطلب 0 نظر

عدم تشکیل کلاس

کلاس مبانی فلسفی مکانیک کوانتومی چهارشنبه۱۵/۹/۹۱ تشکیل نمی گردد. جبرانی آن متعاقبا اعلام می گردد.

تاریخ ارسال: چهارشنبه 15 آذر‌ماه سال 1391 ساعت 08:26 | نویسنده: معصومه منفرد | چاپ مطلب 0 نظر

تاریخ امتحان میانترم

امتحان میان ترم فیزیک جدید۲ با خانم صادق زاده ۱۹/۹/۹۱ ساعت ۴۵/۹ برگزار می گردد.

تاریخ ارسال: دوشنبه 13 آذر‌ماه سال 1391 ساعت 09:49 | نویسنده: معصومه منفرد | چاپ مطلب 0 نظر

امتحان پایان ترم آزمایشگاه فیزیک هسته ای ۱

امتحان پایان ترم آزمایشگاه فیزیک هسته ای ۴/۱۰/۹۱ ساعت ۸ برگزار می گردد.

تاریخ ارسال: یکشنبه 12 آذر‌ماه سال 1391 ساعت 09:24 | نویسنده: معصومه منفرد | چاپ مطلب 0 نظر

تاریخ امتحان میان ترم

امتحان میان ترم فیزیک هسته ای ۱ پنج شنبه۳۰/۹/۹۱ ساعت۸ برگزار می گردد.

تاریخ ارسال: یکشنبه 12 آذر‌ماه سال 1391 ساعت 09:22 | نویسنده: معصومه منفرد | چاپ مطلب 0 نظر

تاریخ برگزاری کلاس مبانی فلسفی مکانیک کوانتومی

کلاس مبانی فلسفی مکانیک کوانتومی چهارشنبه از ساعت۳۰/۱۴ الی ۱۶ تشکیل می گردد.

تاریخ ارسال: یکشنبه 12 آذر‌ماه سال 1391 ساعت 08:47 | نویسنده: معصومه منفرد | چاپ مطلب 0 نظر

تاریخ برگزاری کلاس ریاضی فیزیک۲

کلاس فوق العاده ریاضی فیزیک۲ چهارشنبه ۱۵/۹/۹۱ از ساعت۸الی ۱۳ تشکیل می گردد.

تاریخ ارسال: یکشنبه 12 آذر‌ماه سال 1391 ساعت 08:45 | نویسنده: معصومه منفرد | چاپ مطلب 0 نظر

تاریخ امتحان میان ترم دروس خانم ریاحی

۱-میانترم مبانی فلسفی مکانیک کوانتومی چهارشنبه۲۲/۹/۹۱ 

۲-میانترم دوم مکانیک کوانتومی۲ چهارشنبه۱۵/۹/۹۱

تاریخ ارسال: یکشنبه 12 آذر‌ماه سال 1391 ساعت 08:44 | نویسنده: معصومه منفرد | چاپ مطلب 0 نظر

برگزاری امتحانات آزمایشگاه شیمی آلی وشیمی عمومی۱

امتحان آزمایشگاه شیمی آلی با استاد رستمی روز پنج شنبه مورخه۲۳/۹/۹۱ ساعت ۵/۸ برگزار میگردد./ 

امتحان آزمایشگاه شیمی عمومی ۱ روز یکشنبه مورخه۲۶/۹/۹۱ ساعت ۵/۸ برگزار می گردد./

تاریخ ارسال: شنبه 11 آذر‌ماه سال 1391 ساعت 11:42 | نویسنده: خاطره کریم پور | چاپ مطلب 0 نظر

برگزاری کلاس

کلاس های خانم کهنسال دو شنبه۱۳/۹/۹۱ برگزار می گردد.

تاریخ ارسال: شنبه 11 آذر‌ماه سال 1391 ساعت 08:05 | نویسنده: معصومه منفرد | چاپ مطلب 0 نظر

میان ترم جغرافیای کواترنر رشته جغرافیا

امتحان میان ترم جغرافیای کواترنر چهارشنبه ۱۵/۹/۹۱ از چهار فصل اول کتاب ساعت ۱۰ صبح در کلاس ۴۰۱

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 9 آذر‌ماه سال 1391 ساعت 18:35 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 40 )
   1      2   >>
صفحات