دانشگاه پیام نور مرکز اوز

وبلاگ اطلاع رسانی بخش آموزش

تاریخ امتحانات میان ترم رشته الهیات با استاد دکتر براقی

تاریخ امتحانات میان ترم به شرح ذیل برگزار میگردد: 

1-کلیات فرهنگ و تمدن اسلامی   و   تاریخ هنرهای اسلامی2   و   شناخت منابع تاریخ و فرهنگ تاریخ 01/2/94 سه شنبه ساعت10 صبح 

 

2-مبادی فقه و اصول   و   آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن   و    شناخت منابع تاریخ و فرهنگ و تمدن تاریخ 03/2/94 ساعت10 صبح 

 

3-زبان تخصصی 1   و   زبان تخصصی2    و   زبان تخصصی3      تاریخ 07/2/94 دوشنبه 10 صبح 

 

4-تاریخ علوم در اسلام3   و   جامعه شناسی تاریخی   و   تاریخ عثمانیان     تاریخ10/2/94 پنجشنبه ساعت 10 صبح 

 

5-جغرافیای تاریخی اسلام1    و   تاریخ صفوی    تاریخ 13/2/94 یکشنبه ساعت 10 صبح

تاریخ ارسال: یکشنبه 23 فروردین‌ماه سال 1394 ساعت 12:12 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

برگزاری امتحان میان ترم رشته الهیات استاد براقی

امتحان میان ترم دروس استاد براقی به شرح ذیل برگزار میگردد: 

 

1-تاریخ صفویه تاریخ  2/9/93 چهارفصل اول ساعت10 

2-تاریخ علوم در اسلام3 تاریخ  17/9/93 از ص 170 تا 260 

3-زبان تخصصی2  تاریخ  18/9/93  از 4 درس اول 

4- زبان تخصصی3 تاریخ 3/9/93 از 2 فصل اول ساعت8 

5-تاریخ علوم در اسلام2 تاریخ 3/9/93 تا ص80 

6-تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی تاریخ 3/9/93 ساعت10 

7-زبان تخصصی1 تاریخ 20/9/93 از پوینت 4 تا اخر پوینت8 

8-تاریخ تشکیلات اسلامی1 تاریخ20/9/93 از پنج فصل اول 

9-تاریخ علوم در اسلام1 تاریخ 20/9/93  از سر فصل7 تا ص86 

10-متون تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسی تاریخ24/9/93 تا ص102 

11-متون تاریخی و جغرافیایی به زبان عربی تاریخ 24/9/93 از 6 فصل اول 

12-تاریخ اسلام ار اغاز خلافت عباسی تا سقوط بغداد 3/9/93 تا ص 150 

13-وضع کنونی جهان اسلام2  کتاب تغییر کرده تاریخ بعدا مشخص میشود.

تاریخ ارسال: چهارشنبه 21 آبان‌ماه سال 1393 ساعت 16:50 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

برگزاری امتحان میان ترم رشته الهیات استاد براقی

میان ترم دروس ذیل با استاد براقی برگزار میگردد:  

 

1-تاریخ اسلام از اغاز خلافت عباسی تا سقوط بغداد  یکشنبه 14/2/93 تا صفحه123 ساعت 8 صبح

 

2- تاریخ عثمانیان  یکشنبه تاریخ14/2/93 تا صفحه 112 ساعت 10 صبح 

 

3-تاریخ هنرهای اسلامی2  14/2/93 یکشنبه تا ص 72 کتاب

تاریخ ارسال: چهارشنبه 27 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 13:25 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

برگزاری امتحان میان ترم رشته الهیااستاد کرمی

امتحان میان ترم دروس ذیل با استاد کرمی در تاریخهای مشخص شده برگزار میگردد: 

 

1-قرائت و درک متون عربی  تا درس 14 (فقط توضیحات) ساعت امتحان14-16 

 

2-مطالعات اسلامی در غرب از فصول 2 و3 تاریخ 18/2/93 ساعت کلاسی

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 21 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 17:10 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

رشته الهیات- تشکیل کلاس

کلاسهای رشته الهیات  در صورت به حدنصاب رسیدن (حداقل7نفر) بعد از زمان  مهلت حذف و اضافه بر گزار میگردد.

تاریخ حذف و اضافه از ( 27/11/92  الی  5/12/92) میباشد.

تاریخ ارسال: شنبه 26 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 12:36 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

رشته الهیات

کلاسهای رشته الهیات مربوط به دروسی که تعداد به حد نصاب(حداقل7 نفر) رسیده بعد از حذف و اضافه تشکیل میگردد.        ( زمان حذف و اضافه از 27/11/92 تا 5/12/92 )

تاریخ ارسال: دوشنبه 21 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 13:50 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

برگزاری امتحان میان ترم رشته الهیات

امتحان میان ترم درس روش تحقیق در علوم اسلامی با استاد کرمی تاریخ 14/9/92 ساعت 10 صبح از فصول 1 و 3 و5 و7و9 بعمل خواهد امد.

تاریخ ارسال: شنبه 2 آذر‌ماه سال 1392 ساعت 10:22 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

تاریخ امتحان میان ترم رشته الهیات -دکتر براقی

1-تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی   دوشنبه 20/8/92  ساعت اول تا صفحه88  

 

2-تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوط بنی امیه  یکشنبه 26/8/92 ساعت دوم تا ص82 

 

3-جامعه شناسی تاریخی   سه شنبه 28/8/92 ساعت دوم تا ص 95 (سر فصل سوم) 

 

4-جغرافیای تاریخی اسلام2 دوشنبه 04/9/92 ساعت دوم 

 

5-تاریخ اسلام از آغاز خلافت عباسی تا سقوط بغداد سه شنبه 05/9/92 تا ص123 

 

6-تاریخ آموزش و پرورش دراسلام  پنجشنبه 07/9/92 از ص41 لغایت131 

 

7-تاریخ علوم در اسلام2  پنجشنبه 07/9/92 تا ص80

 

تاریخ ارسال: یکشنبه 19 آبان‌ماه سال 1392 ساعت 13:42 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

برگزار ی میان ترم درسهای استاد جعفری

متون زبان تخصصی روانشناسی وعلوم تربیتی 21 آبان ماه ساعت 10 صبح 

زبان تخصصی روانشناسی 2    21آبان ماه ساعت 8 صبح 

کلیات زبان شناسی 2            21 آبان ماه ساعت 11:15 صبح 

کلیات زبان شناسی 1            26 آبان ماه ساعت11:15 صبح 

زبان تخصصی الهیات3             26 آبان ماه ساعت 8 صبح 

خواندن و درک مفاهیم 1          27 آبان ماه ساعت 8 صبح

تاریخ ارسال: یکشنبه 19 آبان‌ماه سال 1392 ساعت 12:42 | نویسنده: شریفه خضری | چاپ مطلب 0 نظر

برگزاری کلاسهای استاد براقی رشته الهیات(تاریخ فرهنگگ و تمدن)

 کلاسهای دروس ذیل با استاد دکتر براقی از دوشنبه6/8/92 برگزار میگردد: 

 

1-جغرافیای تاریخی اسلام2 دوشنبه  ساعت دوم(9:45) کلاس 103 

 

2-تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی   چهارشنبه ساعت دوم(9:45) کلاس 101 

 

3- تاریخ علوم در اسلام2  چهارشنبه ساعت سوم صبح(11:30) کلاس 101 

 

4-آموزش و پرورش در اسلام  پنج شنبه ساعت اول صبح (8:00) کلاس103 

 

5-جغرافیای تاریخی اسلام2 پنج شنبه ساعت دوم صبح(9:45) کلاس 103 

 

6- درس روش تحقیق در علوم اسلامی با استاد کرمی روز پنج شنبه ساعت 11:30 برگزار میگردد.

تاریخ ارسال: چهارشنبه 1 آبان‌ماه سال 1392 ساعت 12:20 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

برگزاری کلاس رشته الهیات با استاد براقی

کلاس دروس ذیل با استاد براقی برگزار میگردد: 

 

1- تاریخ اسلام از وفات پیامبر(ص)تا سقوط بنی امیه  یکشنبه 28/7/92  ساعت سوم صبح(11:30)  کلاس 103 

 

2-جامعه شناسی تاریخی  سه شنبه 30/7/92  ساعت دوم صبح ( 9:45) کلاس 103 

 

3-تاریخ اسلام از آغاز خلافت عباسی تا سقوط بغداد   سه شنبه30/7/92 ساعت سوم(11:30) کلاس 103

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 25 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 08:37 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه کلیه دانشجویان

با توجه به تغییر وضعیت منابع و تاریخ امتحان برخی دروس دانشجویان یک بار دیگر گزارش انتخاب واحد خود را از سایت گلستان اخذ کرده و تاریخ امتحان دروس را مطالعه کنید .

تاریخ ارسال: شنبه 20 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 11:24 | نویسنده: محمد خجسته | چاپ مطلب 0 نظر

برگزاری کلاس رشته الهیات

دروسی که در زمان حذف و اضافه به صورت حضوری ارائه شده به دلیل کمبود کلاس درس از اول آبان ماه برگزار میگردد، برنامه حضور در کلاس متعاقبا اعلام میگردد. 

 

1- کلاسهای استاد اسدی(رشته الهیات)از 30/7/92 برگزار میگردد.زمان تشکیل کلاسهای استاد اسدی سه شنبه عصرساختمان اداری کلاس آتلیه 4 میباشد. 

2-کلاسهای استاد براقی( رشته الهیات) از اوایل آبانماه برگزار میگردد. 

3- کلاسهای استاد کرمی از اول آبانماه برگزار میشود. 

4- کلاسهای خانم جعفری رشته الهیات(زبان2و3) روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار میگردد.اولین جلسه از تاریخ14/7/92تشکیل گردید.

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 16 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 23:57 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

تشکیل کلاس رشته الهیات

کلاسهای زبان 2 و3 تخصصی رشته الهیات به شرح ذیل برگزار میگردد: 

 

1-زبان تخصصی 2  روز سه شنبه ساعت سوم (11:30) کلاس 207 طبقه دوم ساختمان دانشکده ادبیات 

2-زبان تخصصی3 روز یکشنبه ساعت دوم صبح(9:45) کلاس لابراتوار2 زبان طبقه2 ساختمان دانشکده ادبیات

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 9 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 09:18 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته الهیات

کلاس زبان تخصصی 2 و 3 با خانم جعفری بعد از زمان حذف و اضافه تشکیل میگردد. زمان و مکان تشکیل کلاس متعاقبا اعلام میگردد.(به احتمال زیاد اولین جلسه 14 یا 15 مهرماه تشکیل شود)

تاریخ ارسال: چهارشنبه 3 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 00:11 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته جغرافیا و الهیات

در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد دانشجویان (حد اقل 7 نفر) در بعضی از دروس بعد از حذف و اضافه(از 8/7/92 لغایت16/7/92) نسبت به ارائه حضوری و تشکیل کلاس اقدام میگردد.

تاریخ ارسال: چهارشنبه 3 مهر‌ماه سال 1392 ساعت 00:03 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

امتحان میان ترم-رشته الهیات

امتحان میان ترم زبان تخصصی ۱ و۲ و۳ با استاد منصوری به شرح ذیل برگزار میگردد: 

 

۱- زبان تخصصی ۱ سه شنبه تاریخ۱۰/۲/۹۲ ساعت۳۰/۱۱ در کلاس لابراتوار۱ از ۴ درس اول 

 

۲-زبان تخصصی۲ سه شنبه تاریخ۱۰/۲/۹۲ ساعت کلاسی از ۴ درس اول در لابراتوار۱ 

 

۳-زبان تخصصی۳ چهارشنبه تاریخ۱۱/۲/۹۲ ساعت سوم صبح لابراتوار ۱ از درس اول

تاریخ ارسال: شنبه 31 فروردین‌ماه سال 1392 ساعت 17:42 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

عدم برگزاری کلاس استاد سیار

کلاسهای استاد سیار فردا28/2/92 برگزار نمی گردد

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 27 فروردین‌ماه سال 1392 ساعت 18:46 | نویسنده: مهران محمودی | چاپ مطلب 0 نظر

میان ترم رشته الهیات-استاد اسدی

امتحان میان ترم دروس ذیل با استاد اسدی برگزار میگردد: 

 

۱- تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی سه شنبه ۲۷/۱/۹۲ تاص۱۱۰ ساعت ۳عصر 

 

۲- تاریخ صفویه سه شنبه ۳/۲/۹۲ تا ص ۱۴۸ ساعت ۳ عصر 

 

۳-تاریخ اسلام در مغرب و آندلس سه شنبه ۳/۲/۹۲ تا ص ۱۰۶ ساعت ۳ عصر 

 

۴-تاریخ علوم در اسلام۱ پنجشنبه ۵/۲/۹۲ تا ص ۱۴۰ ساعت ۳ عصر

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 22 فروردین‌ماه سال 1392 ساعت 16:27 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

برگزاری امتحان میان ترم-رشته الهیات۳۹۱۲

امتحانات میان ترم با استاد کرمی طبق تاریخهای ذیل برگزار میگردد: 

 

۱-مطالعات اسلامی در غرب ۱۵/۱۲/۹۱ 

  

۲-نحو کاربردی۴ تاریخ۲۲/۱۲/۹۱ از ص ۱ الی ۹۵  

 

۳-  مهارتهای ترجمه ۲۲/۰۱/۹۲از ص ۱ الی ۸۰

 

۴-علوم بلاغی ۳/۲/۹۲ از ص ۱ الی ۷۱ 

 

۵-متون تاریخی و جغرافیایی به زبان عربی  ۵/۲/۹۲ از ص ۱ الی ۴۸(  از شرح کلمات) 

 

 ۶-قرائت و درک متون عربی ۸/۲/۹۲ از فصول ۱ و۲ ۴ و۶  

  

 ۷- مبادی فقه و اصول {مبادی فقه۲۷/۱/۹۲ از ص ۱ الی ۲۵  و مبادی صول ۲۹/۱/۹۲  ص ۵۴ الی ۸۰}

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 15 اسفند‌ماه سال 1391 ساعت 10:10 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 50 )
   1      2     3   >>
صفحات