دانشگاه پیام نور مرکز اوز

وبلاگ اطلاع رسانی بخش آموزش

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی منابع طبیعی

کلاس جانور شناسی با استاد خانم صالحی علاوه بر دوشنبه 23/1/95  روز چهارشنبه تاریخ25/1/95 ساعت دوم نیز تشکیل میگردد.امتحان میان ترم این درس روز دوشنبه 30/1/95 برگزار میگردد.

تاریخ ارسال: چهارشنبه 18 فروردین‌ماه سال 1395 ساعت 14:52 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی منابع طبیعی

امتحان میان ترم اندازه گیری و ارزیابی مراتع با استاد جانفزا روز چهارشنبه   4/9/1394  ساعت 8:30 صبح  از 4 فصل اول کتاب در کلاس 401 برگزار میگردد.

تاریخ ارسال: دوشنبه 2 آذر‌ماه سال 1394 ساعت 10:37 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی منابع طبیعی

کلاس دروس زبان تخصصی و روش تحقیق در منابع طبیعی با استاد رفعت حقیقی به شرح ذیل از 14/8/94 تشکیل میگردد. 

 

زبان تخصصی پنجشنبه 14/8/94 ساعت 16:15   و روش تحقیق پنجشنبه  14/8/94 ساعت 18:00

تاریخ ارسال: دوشنبه 4 آبان‌ماه سال 1394 ساعت 09:42 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی منابع طبیعی

کلاسهای استاد شاه علیان و استاد جانفزا بدلیل تداخل یک هفته در میان تشکیل میگردد. این هفته 13/8/94  چهارشنبه کلاسهای استاد جانفزا برگزار میگردد.

تاریخ ارسال: دوشنبه 4 آبان‌ماه سال 1394 ساعت 09:34 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی منابع طبیعی

تاریخ امتحان میان ترم دروس استاد هوشمند: 

1-شناخت محیط زیست 07/8/94 پنجشنبه ساعت دوم(9:45) 

2-جنگلداری  12/8/94 ساعت دوم بصورت تستی و تشریحی 

3-حمایت جنگل  21/8/94 ساعت سوم 

4-درختان و درخچه های ایران و آزمایشگاه درختان 28/8/94 ساعت سوم

تاریخ ارسال: دوشنبه 4 آبان‌ماه سال 1394 ساعت 09:30 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی منابع طبیعی

کلاسهای روز پنجشنبه تاریخ 14/8/94  استاد هوشمند روز دوشنبه 11/8/94 برگزار میگردد.

تاریخ ارسال: دوشنبه 4 آبان‌ماه سال 1394 ساعت 09:06 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

برگزاری امتحان میان ترم رشته مهندسی منابع طبیعی استاد هوشمند

امتحان میان ترم درس حمایت جنگل با استاد هوشمند تاریخ دوشنبه 14/2/94 صبح برگزار میگردد.

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 10 اردیبهشت‌ماه سال 1394 ساعت 17:15 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

برگزاری کلاس و تعیین تاریخ میان ترم درس اکوتوریسم رشته مهندسی منابع طبیعی

به دلیل اینکه درس اکوتوریسم در وضعیت منابع درسی بدون منبع اعلام گردیده لذا از خودان به حضوری تغییر پیدا نمود وتاریخ کلاس و تعیین امتحان میان ترم درس مذکور با استاد هوشمند پنجشنبه 10/2/94  میباشد.

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 1 اردیبهشت‌ماه سال 1394 ساعت 18:59 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

برگزاری امتحان میان ترم رشته مهندسی منابع طبیعی استاد هوشمند

تاریخ امتحانات میان ترم واحد تئوری و پایان ترم آزمایشگاها با استاد هوشمند در تاریخهای ذیل برگزار میگردد. 

 

1- طراحی منظره  3/2/94 ساعت سوم صبح (11.30) از فصلهای1 و 2 و 3  

 

2-آزمایشگاه طراحی منظره پنجشنبه 24 /2/94  از فصلهای 4 و5 

 

3-طراحی باغ و پارک تاریخ  10/2/94 ساعت دوم(9:45) از فصل 1   تا آخر فصل5 

 

4-آزمایشگاه طراحی باغ و پارک پنجشنبه 17/2/94 ساعت دوم(9:45) از صفحه272 تا آخر کتاب 

 

5-حمایت جنگل و آز حمایت متعاقبا اعلام میگردد.

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 20 فروردین‌ماه سال 1394 ساعت 08:18 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

ساعات تشکیل کلاسهای استاد جانفزا رشته مهندسی منابع طبیعی

چوب شناسی و حفاظت چوب ساعت 9.30-8     ارزیابی محیط زیست 11:15-9:45       جنگل شناسی   13-11:30           اکولوژی مرتع    16-14:30

تاریخ ارسال: شنبه 2 اسفند‌ماه سال 1393 ساعت 12:41 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

برگزاری کلاس رشته مهندسی منابع طبیعی و کشاورزی

دروس مرتعداری و زیست شناسی حفاظت بدلیل اینکه به حدنصاب تشکیل کلاس نرسید خودخوان ودروس ارزیابی محیط زیست و اکولوژی مرتع با استاد جانفزا بصورت حضوری تشکیل میگردد.

تاریخ ارسال: شنبه 2 اسفند‌ماه سال 1393 ساعت 12:38 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

برگزاری امتحان میان ترم رشته مهندسی منابع طبیعی

امتحان شناسایی گیاهان مرتعی چهارشنبه 7/8/93 ساعت 14:30 کلاس 700 برگزار میگردد.

تاریخ ارسال: دوشنبه 5 آبان‌ماه سال 1393 ساعت 11:39 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

عدم برگزاری کلاس رشته مهندسی منابع طبیعی

کلاسهای استاد هوشمند این هفته چهارشنبه 30/7/93 و پنجشنبه 1/8/93 تشکیل نمیگردد.

تاریخ ارسال: چهارشنبه 30 مهر‌ماه سال 1393 ساعت 08:56 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

مکان برگزاری کلاس

کلاس جانورشناسی عمومی با استاد زحمتی یکشنبه ها ساعت دوم و سوم صبح در کلاس 301 برگزار میگردد.

تاریخ ارسال: چهارشنبه 23 مهر‌ماه سال 1393 ساعت 09:54 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

عدم تشکیل کلاس

کلاس جانورشناسی با استاد زحمتی یکشنبه 27/7/93 تشکیل نمیگردد و شروع کلاس از یکشنبه تاریخ 4/8/93 میباشد.

تاریخ ارسال: چهارشنبه 23 مهر‌ماه سال 1393 ساعت 09:48 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست

کلاسهای استاد کامران فرد بصورت ذیل دوشنبه ها برگزار میگردد: 

 

ماشینهای کشاورزی ساعت اول صبح(8:00) کلاس302   ، زبان تخصصی ساعت دوم صبح ساعت(9:45) کلاس302 و آفات و بیماریها ساعت سوم صبح(11:30)کلاس302

تاریخ ارسال: چهارشنبه 16 مهر‌ماه سال 1393 ساعت 19:23 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست

کلاسهای استاد شاه علیان از تاریخ چهارشنبه 9/7/93 بصورت یک هفته در میان تشکیل میگردد.(تاریخ تشکیل هفته بعد از 23/7/93  چهارشنبه میباشد).

تاریخ ارسال: چهارشنبه 16 مهر‌ماه سال 1393 ساعت 19:13 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

مهندسی منابع طبیعی

درس تنوع زیستی با استاد کرامتی از پنج شنبه 17/7/93  ساعت اول صبح 8:00در آزمایشگاه مرکزی شماره 2 کلاس آزمایشگاه میکروب شناسی تشکیل میگردد.

تاریخ ارسال: چهارشنبه 16 مهر‌ماه سال 1393 ساعت 10:38 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

مهندسی منابع طبیعی

درس جانورشناسی عمومی با استاد زحمتی از یکشنبه 27/7/93 ساعت اول و دوم صبح تشکیل میگردد. مکان کلاس متعاقبا اعلام میگردد.

تاریخ ارسال: چهارشنبه 16 مهر‌ماه سال 1393 ساعت 10:06 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر

مهندسی منابع طبیعی

کلاس درس جنگلداری با استاد جانفزا چهارشنبه ساعت14:30 برگزار میگردد.

تاریخ ارسال: چهارشنبه 9 مهر‌ماه سال 1393 ساعت 08:41 | نویسنده: بهنام کشکولی | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 71 )
   1      2     3     4   >>
صفحات